Speeltuinvereniging Kruiskampkwartier | Pullstraat 3 | 3814 VA | Amersfoort | Telefoon: 033 4753720

Nieuws!
Nieuwbouw gebouw speeltuinvereniging Kruiskampkwartier in zicht

Het bestuur van speeltuinvereniging Kruiskampkwartier kan voorbereidingen treffen voor vervangende nieuwbouw van het huidige gebouw bij de speeltuin aan de Pullstraat 3. Het college van burgemeester en wethouders heeft een eenmalige subsidie van €115.000,- toegezegd, mits de speeltuinvereniging de overige financiering van €160.000,- zelf regelt.

 

Het 80 jaar oude huidige gebouw naast de speeltuin van de vereniging is eigendom van de gemeente. Het pand is volledig afgeschreven en verkeert in slechte staat. Om dit gebouw op te knappen zou de gemeente de komende jaren veel geld moeten investeren. Het bestuur van de speeltuinvereniging heeft aangegeven nieuwbouw te willen plegen en daarna het gebouw zelf te willen beheren. Het nieuwe gebouw wordt duurzaam ontwikkeld. De gemeente heeft ingestemd met de overdracht van het huidige gebouw voor het symbolische bedrag van € 1,- en staat nieuwbouw toe, waarbij het bestuur van de speeltuinvereniging zelf een aanzienlijk deel van de kosten voor nieuwbouw en alle kosten voor het beheer en onderhoud voor zijn rekening neemt. Wel houdt de gemeente het recht van eerste koop voor hetzelfde bedrag.

Enthousiaste vrijwilligers

De speeltuinvereniging vervult een maatschappelijke functie in de wijk. Ze heeft 550 gezinnen die lid zijn en gebruik maken van de speeltuin en de activiteiten die in het gebouw worden georganiseerd voor kinderen. Daarmee is het ook een ontmoetingsplek voor ouders. Het actieve bestuur en zijn vrijwilligers willen graag een grotere rol spelen in de wijk Kruiskamp – Koppel. Deze ambitie past bij de koers van de gemeente. Wethouder Rob van Muilekom van jeugd: “Het is mooi om te zien hoe groot de betrokkenheid en inzet van de vrijwilligers van de speeltuinvereniging zijn. Als gemeente willen wij graag taken overlaten aan groepen uit de stad zoals deze. De speeltuinvereniging is goed in staat om hun leden actief te betrekken en samen de verantwoordelijkheid te nemen voor een fijne speelplek voor kinderen en ontmoetingsplek voor de wijk”.